Spiritualism

 

Spritualism

 

Som spiritualistiskt medium vill jag sprida kunskapen om att livet fortsätter för evigt. Vi menar att religion baseras på andras upplevelser medan andlighet baseras på egna upplevelser.

 

Jag arbetar enligt de sju spiritualistiska principerna som mottogs genom mediumet Emma Harding Britten 1871 (England). Våra insikter är att alla religionsformer talar om samma sak, det finns ingen som är den rätta religionen. Vi är alla andliga varelser i en mänsklig/fysisk kropp, oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

 

Spiritualism är en livsåskådning och inte in religion, men med religiös åskådning i grunden, då vi tror på en Skapare. Vi erkänner en högre intelligens och vi styrs av universella lagar och naturlagar.

 

Som spiritualist tror vi på ett evigt liv med en evig utveckling för själen (det finns ingen död) och vår övertygelse är att vi genom medium också kan tala med våra nära och kära, på andra sidan.

 

Och att du alltid till 100% är ansvarig för ditt handlande. Det finns alltså ingen som kan göra oss syndfria och få syndernas förlåtelse. Det man sår får man skörda (det man ger ut kommer tillbaka).

 

Vi spiritualister tror heller inte på en hämndlysten Gud, som dömer oss, vi är våra egna domare, här och nu, och i enlighet med det får vi en återverkan av allt vi gjort, gott som ont. Himlen och helvetet är inte platser som vi hamnar på utan sinnestillstånd som vi själva skapar.

 

Spiritualister tvingar inte på någon sina åsikter, spiritualismen inviterar däremot alla som av intresse och egen fri vilja, vill lära känna och prova dess trovärdighet innan den accepteras.

 

 

De sju spiritualistiska principerna:

 

1. Vi härstammar alla från samma gud/universell kraft.

2. Syskonskap mellan alla människor.

Vi alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

 

3. Andlig gemenskap och guidad ledning

Vi överlever den fysiska döden och med hjälp av ett medium kan kommunicera med våra anhöriga som gått över på andra sidan. Var och en av oss har andliga vägledare och skyddsandrar som hjälper oss.

 

4. Andens odödlighet

Det är vetenskapligt bevisat att materia/energi inte kan förstöras, utan det ändrar form. Då döden inträffar av våra fysiska kroppar, går den fysiska kroppen tillbaka till nästa dimension, även kallad andevärlden.

 

5. Personligt ansvar.

Spiritualismen anser att det finns ingen, förutom vi själva, som ansvariga för våra liv, våra val och handlingar. Ingen annan kan ta på sig ansvaret för våra synder eller skulder. Ansvaret för felaktiga tankar och gärningar ligger hos den enskilda individen.

 

6. Återverkan av alla våra handlingar

Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas. ”Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad”. Karmalagen. "Som du sår får du skörda" och "som du bäddar får du ligga". Det du ger ut får du tillbaka.

 

7. Vägen för utveckling är öppen för alla

Vi tror på evigt liv och att evig utveckling är öppen för alla. I alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek.

 

Emma Harding Britten 1823-1899 som mottog de sju spiritualistiska principerna 1871 i England.

Copyright © All Rights Reserved